1994. - a vizsgarendszer bevezetése Finnországban

1997. - létrejött a nemzetközi ECDL Alapítvány, az EU,
           és a  CEPIS (Council of European Professional Informatics Society) támogatásával,
           amely máig 150 országban vezeti és felügyeli az ECDL rendszert

         - Magyarország 13. országként csatlakozik a programhoz.

2000 - indul az ECDL Start.
           Beépítik az akkreditált köztisztviselői, a nemzeti pedagógus-továbbképzési,
           és a kulturális-szakember képzési programokba is.

2001. - az Európai Unió szakértői bizottságának (ESDIS) ajánlása az EU-kormányoknak:
            „ …az ECDL az egyetlen olyan, informatikai írástudást igazoló bizonyítvány, amely
            gyártó független, minőségbiztosított, kellően ismert és decentralizált módon
            megszerezhető, egységes feltételek mellett.”

2003. - Az Oktatási Minisztérium támogatásával elindul az "Esélyt a jövőnek" program.
            Akik érettségiig megszerzik az ECDL bizonyítványt, visszakaphatják
            a regisztrációs díjat és a vizsgák árát.

2004. - Az Oktatási Minisztérium (OM) és a Neumann János Számítógép-tudományi
            Társaság
 (NJSZT) megállapodása értelmében az informatika érettségi
            és az ECDL vizsgák követelményei megegyeznek.

2007. - az új Országos Képzési Jegyzékben (OKJ) szereplő szakképesítések tartalmazzák
            az ECDL modulvizsgáinak követelményeit, ezzel a képzések átjárhatóvá válnak.

          - elindul az ECDL Select program