Kompetencia alapú oktatás eszközeinek, elemeinek biztosítása Kiskanizsán

http://www.hefop.hu

A pedagógiai program végrehajtásához szükséges, nevelő-oktató munkát segítő eszközök és felszerelések  jegyzéke

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 11/1994 (VI. 8.) MKM rendelet 7. sz. melléklete határozza meg azoknak a   minimálisan kötelező eszközöknek és felszereléseknek a jegyzékét, amelyekkel iskolánknak rendelkeznie kell. Ennek alapján folyamatosan ellenőrizzük, hogy rendelkezünk-e a szükséges eszközökkel, a hiányok pótlásáról gondoskodunk.

Mivel a törvény megadja az alapvető eszközök jegyzékét, itt csak a mi iskolánk Pedagógiai Programjában szereplő speciális területek végrehajtásához szükséges alapvető eszközöket és felszereléseket soroljuk fel.

(A szaktárgyak tanításához szükséges eszközöket a tantárgyak tantervei egyenként tartalmazzák.)

2006. szeptemberétől bevezetésre került a HEFOP 3.1.3.pályázat keretében a „Legyen a tudás mindenkié! - Kompetencia-alapú oktatás Kiskanizsán” című program az ötödik osztályban 2 tanulócsoportban, valamint a 7. évfolyamon 1 tanulócsoportban.

A projekt keretében a tanórákon digitális tananyagtartalmak feldolgozása is történik. A pályázat bevezetéséhez az alábbi eszközökre van szükség a digitális tananyagok eléréséhez és alkalmazásához:

  • 2 szaktanterem a kompetencia-alapú oktatás lebonyolítására

  • 2 fixen elhelyezett digitális eszközök / számítógép, monitor, billentyűzet, egér, hangszórók, mikrofon,  projektorok, Mimio-interaktív tábla, Notebook /

  • 1 informatika teremben felszerelt fixen elhelyezett digitális eszközök

  • 1db informatika teremben elhelyezett Mimio BOARD interaktív tábla

  • 2db áthelyezhető /mobil/ digitális eszközökkel felszerelt szekrény / számítógép, monitor, billentyűzet, egér, hangszórók, mikrofon, projektor, Notebook /

  • 2db Mimio digitális tábla az emeleti termekben

  • 3 db fehértábla a földszinti termekben

A projekt során vállaltuk a felmenő rendszerben történő bevezetést, melynek értelmében 2007. szeptembertől már az ötödik és hatodik osztályokban is 2-2 tanulócsoportban, valamint a 7-8. évfolyamokon 1-1 tanulócsoportokban alkalmazzuk a kompetencia alapú oktatást.

Ennek értelmében további számítógépekre; nagyobb méretű, korszerűbb monitorokra, audió-eszközökre, további interaktív táblákra, projektorokra, tanári prezentációs eszközökre, nyomtatókra, fénymásolóra, vezeték nélküli internet kapcsolat kiépítésére, online értékelési rendszer kiépítése a tanulói teljesítmények gyors mérésére, önálló tanulói kép-és videóanyag szerkesztése és bemutatása céljából digitális fényképezőgép, videokamera, média konvertáló eszköz beszerzésére van szükség.

Bővíteni kell az internet hozzáférést az intézményen belül.

A tanulók munkáinak megörökítésére, szakmai bemutatókra felvételek készítéséhez digitális fényképezőgépet kell vásárolni.

A kompetencia területek tananyagához, módszereihez szükséges megkeresni azokat a tankönyveket, digitális tananyagokat, melyek segítségével alkalmazhatók a már megkezdett módszerek. Figyelembe kell venni a Pedagógiai program III.6. pontjában lévő „tankönyvek, tanulmányi segédletek, taneszközök kiválasztásának elveit”.

Fentiek megvalósításához további sikeres pályázatok elnyerésére van szükségünk. A fenntarthatóság biztosítása érdekében keresni fogjuk ezen lehetőségeket.