A 2012/2013. tanévben végzett diákjaink 2013/2014. tanév 9. évfolyamon elért eredményei

 

A 2012/2013. tanévben végzett diákjaink a Dr. Mező Ferenc Gimnáziumban
elért tanulmányi eredményei

2013/2014. tanév 9. évfolyamon
                 
  Tanuló 1 Tanuló 2 Tanuló 3 Tanuló 4 Tanuló 5 Tanuló 6 Tanuló 7 Tanuló 8
Magatartás 4 4 4 5 5 4 5 5
Szorgalom 4 4 3 4 4 3 4 5
Magyar nyelv és irodalom 4 3 2 3 4 4 4/3 5
Történelem, társadalmi és állampolgári ism. 3 2 2 3 4   3 5
Angol nyelv 4 3 2 3 4 2 3 5
Német nyelv - - - - -   3  
Matematika 3 3 2 2 3 3 4 5
Informatika 5 4 3 4 4 4 5 5
Fizika 3 2 2 2 3 2 2 4
Kémia 4 2 2 3 3 3 2 5
Biológia - egészségtan - - - - -      
Földrajz 3 2 2 3 3 3 2 4
Ének-zene 4 3 3 4 3 4 4 5
Vizuális kultúra 5 5 5 5 5 5 4 5
Testnevelés és sport - 5 3 4 - 4 4 5
Gyógytestnevelés 3 - - - 3      
Gazdasági és jogi alapismeretek 4 4 4 5 5      
Munkahelyi egészség és biztonság 4 3 4 4 5      
Ügyviteli gyakorlatok 5 5 4 5 3      
Latin           2 3  
Dráma és tánc           5 5 5
Horvát nyelv           3   5
Katolikus hittan           4 4 5
Színjátszás               4
Beszédtechnika               5
Színház- és drámatörténet               5